PROF.DR.ERGİN TURAN

Geri Dön

Prof.Dr.Ergin Turan

Tel: 312 - 305 17 85
  312 - 305 17 86
Belgeç (faks): 312 - 311 35 00
E-posta: eturan@hacettepe.edu.tr

 

İlk ve Orta Öğrenim sonrası girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini 15.8.1972'de bitirmiştir. Aynı fakültenin Kulak-Burun-Boğaz Ana Bilim Dalına 1972 yılında araştırma görevlisi olarak başlamış ve 18.10.1976'da uzman olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 16.12.1981 de Doçent 8.10.1988 de Profesör olmuştur. Dr. Ergin Turan Türkiye Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahi Vakfı ile Hacettepe İ.Nazmi Hoşal Kulak-Burun-Boğaz Odyoloji ve Rehabilitasyon Vakfının kurucu üyelerindendir. Halen Türk Oto-Rhinolaringoloji derneği ve European Laryngological Society'in üyesidir. Yurtiçi ve yurtdışında yüzelli civarında makalesi yayınlanmış olan Dr. Turan'ın; Nevrus Facialis-Nevrus Accessorius uç yan anastomozu Fasial sinire ven grefti uygulaması Orta kulakta örtücü materyal olarak amnion zarı kullanımı Pektoralis major myokütan fleplerinde lenfosintigrafik çalışma Otoskleroz cerrahisinde oval pencerenin değişik materyallerle örtülmesi üzerine deneysel çalışmaları bulunmaktadır.