İLETİŞİM

Kulak Burun Boğaz Polikliniği
Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin B katındadır (Zemin katın 2 kat aşağısı). 7 No.lu kapıdan girildiğinde görülen koridorun sonundan 2 kat aşağıda, 4 No.lu kapıdan girildiğinde 1 kat yukarıda ve 1 veya 2 No.lu kapılardan girildikten sonra Erişkin Hastanesi’nin ana koridorlarına yürürken görülen ilk merdivenden 2 kat aşağıdadır.

Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı’nda çalışan öğretim üyelerinin tümünün ve Odyoloji öğretim üyesi Prof.Dr.Soner Özkan’ın odaları bu poliklinik içinde yer almaktadır. Poliklinik ve öğretim üyesi muayenelerinin tümü de bu poliklinikte gerçekleşmektedir.

Telefon: 0-312-3051786

Odyoloji – Konuşma Bozuklukları Ünitesi
Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin B katındadır (Zemin katın 2 kat aşağısı). 7 No.lu kapıdan girildiğinde görülen koridorun sonundan 2 kat aşağıda, 4 No.lu kapıdan girildiğinde 1 kat yukarıda ve1 veya 2 No.lu kapılardan girildikten sonra Erişkin Hastanesi’nin ana koridorlarına yürürken görülen ilk merdivenden 2 kat aşağıdadır. Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nin karşısındadır.

Odyoloji öğretim üyelerinin (Prof. Dr. Soner Özkan hariç) tümünün odaları bu ünite içinde yer almaktadır ve tetkiklerin tümü burada gerçekleşmektedir.

Telefon: 0-312-3051436

İşitme ve Konuşma Eğitimi Ünitesi
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Binası 3. katında faaliyet göstermektedir. Bu bina Çocuk Hastanesi’nin karşısında yer alan 1 No.lu otopark içinden geçen yol yokuş yukarıya doğru takip edildiğinde sağ tarafta yer almaktadır.

Telefon: 0-312-3051068

Erişkin Kulak Burun Boğaz Servisi (Bölüm 43)
Hacettepe Erişkin Hastanesi’nin 3. katındadır (Zemin katın 3 kat üstü). 7 No.lu kapıdan girildiğinde görülen koridorun sonundan 3 kat yukarıda, 4 No.lu kapıdan girildiğinde 5 kat yukarıda ve1 veya 2 No.lu kapılardan girildikten sonra Erişkin Hastanesi’nin ana koridorlarına yürürken görülen ilk merdivenden 3 kat yukarıdadır.

Telefon: 0-312-3051430

Çocuk Kulak Burun Boğaz Servisi (Bölüm 31)
Hacettepe Çocuk Hastanesi’nin 3. bloğunun 1. katındadır (Zemin katın 1 kat üstü). 3 No.lu kapıdan girildiğinde 1 kat yukarıdadır.

Telefon: 0-312-3051310