TANISAL İŞLEMLER VE AMELİYATLAR

KULAK-BURUN-BOĞAZ MUAYENE YÖNTEMLERİ VE TETKİKLER

Kulak-burun-boğaz muayenesi

Kulak Burun Boğaz muayenesi poliklinik içindeki muayene odalarında yer alan muayene koltuklarında, hasta oturur pozisyonda iken yapılır. Hastanın şikayeti ne olursa olsun hastanın her iki kulağı, burunu, boğazı, genizi, gırtlağı ve boyunu mutlaka muayene edilir. Gırtlak muayenesi hastanın dili dışarıya doğru çekilmek suretiyle ağız içine sokulan bir ayna yardımı ile yapılır. Öğürme refleksi fazla olan hastalarda gırtlağın görülebilmesi için hastaların boğazını uyuşturmak için bir ilaç sıkılır. Bu ilacın tadı acı olup yutulmasında bir sakınca yoktur. Daha önce benzer bir ilacın tatbikini takiben beklenmeyen etkiler görülmüş ise bunu sizi muayene eden hekime mutlaka belirtiniz. Bu ilaç sıkıldıktan sonra en az 1 saat bir şeyler yiyip içmeyiniz.

 Mikroskop ile kulak muayenesi

Bazı durumlarda kulaklarınızın mikroskop altında muayenesi gerekebilir. Bu muayene Kulak Burun Boğaz Polikliniği içindeki ameliyathane odası içinde, hasta sırt üstü yatar pozisyonda iken gerçekleştirilir.

Endoskop yardımı ile burun muayenesi

Burunun normal Kulak Burun Boğaz muayenesinde görülemeyen arka tarafının muayenesinin gerekli olduğu durumlarda rigid (sert) endoskoplar ile muayene yapılır. Bu muayene öncesi hastanın ağrı duymaması için burunun bir veya iki tarafına anestetik ilaç emdirilmiş pamuk tamponlar yerleştirilip 2-3 dakika beklenir. Daha sonra endoskopun burun pasajları içinde ilerletilmesi vasıtası ile burun içi muayenesi gerçekleştirilir. Daha önce benzer bir ilacın tatbikini takiben beklenmeyen etkiler görülmüş ise bunu sizi muayene eden hekime mutlaka belirtiniz.

Endoskop yardımı ile geniz ve gırtlak muayenesi

Geniz ve gırtlağın normal Kulak Burun Boğaz muayenesi ile yeterli değerlendirlemediği Bu durumlarda fleksil (kıvrılabilen) endoskoplar ile muayene yapılır. Bu muayene hasta muayene koltuğunda oturur pozisyonda iken yapılır. Bu muayene öncesi hastanın ağrı duymaması için burunun bir veya iki tarafına anestetik ilaç emdirilmiş pamuk tamponlar yerleştirilip 2-3 dakika beklenir. Ayrıca hastanın boğazına da uyuşturmak amacı ile ilaç sıkılır. Daha sonra burun içine sokulan endoskopun ilerletilmesi vasıtası ile geniz ve gırtlak muayene edilir. önce benzer ilaçların tatbikini takiben beklenmeyen etkiler görülmüş ise bunu sizi muayene eden hekime mutlaka belirtiniz.

Videolaringostroboskopi

Ses ile ilgili sorunları olan hastaların videolaringostroboskopi verilen cihaz ile muayeneleri gerekebilir. Bu cihaz gırtlağı ve ses tellerininin bir endoskop yardımı ile görülmesini sağlayan ve bu görüntüyü ekrana yansıtan bir cihaz olup bu görüntüler üzerinde ses analizini mümkün kılan bir cihazdır. Bu muayene Kulak Burun Boğaz Polikliniği içinde yer alan Videolaringostroboskopi odasında, hasta oturur pozisyonda iken gerçekleştirilir. Muayene hastanın dili dışarıya doğru çekilmek suretiyle ağız içine sokulan bir endoskop yardımı ile yapılır. Öğürme refleksi fazla olan hastalarda gırtlağın görülebilmesi için hastaların boğazını uyuşturmak için bir ilaç sıkılır. Bu ilacın tadı acı olup yutulmasında bir sakınca yoktur. Daha önce benzer bir ilacın tatbikini takiben beklenmeyen etkiler görülmüş ise bunu sizi muayene eden hekime mutlaka belirtiniz. Bu ilaç sıkıldıktan sonra en az 1 saat bir şeyler yiyip içmeyiniz.

Akustik rinomanometre

Burun tıkanıklığı olan hastalarda ve burun ameliyatlarından önce burun tıkanıklığının seviyesinin ve şiddetinin belirlenmesi için yapılan bir ölçümdür. Bu muayene Kulak Burun Boğaz Polikliniği içinde yer alan akustik rinometre odasında, hasta oturur pozisyonda iken gerçekleştirilir. Burunun her iki tarafının girişine yerleştirilen bir prob yardımı ile yapılan ölçüm, burunun her iki tarafına lokal dekonjestan (burun damarlarını büzen bir ilaç) tatbikini takiben tekrarlanır.

Alerji deri testi

Deri testleri Kulak Burun Boğaz Polikliniği içinde yer alan allerji odasında, hasta oturur pozisyonda iken gerçekleştirilir. Testin yapılabilmesi için hastanın Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde muayene olmuş olması gereklidir. Test için Poliklinik hemşiresinden randevu alınır. Teste gelmeden önce doldurulması gereken bir form hemşire tarafından hastaya verilir. Hastaların deri testi yaptırmadan önce en az 1 hafta antihistaminik (anti alerjik ilaç) kullanmamaları gereklidir.