AMELİYATLAR

Bölümümüzde kulak-burun-boğaz alanında modern tıpta uygulanan her türlü ameliyat gerçekleştirilmektedir. En sıklıkla uygulanan ameliyatlar aşağıda belirtilmiştir.

Kulak ameliyatları

Tüp tatbiki

Timpanoplasti (zar tamiri)

Stapedektomi

Mastoidektomi

Koklear implantasyon

Beyin Sapı implantasyonu

Kemiğe implante işitme cihazı tatbiki (BAHA, Bone Bridge)

Endolenfatik kese dekompresyonu

Labirentektomi

Vestibüler nörektomi

Akustik nörinom cerrahisi

Glomus tümörleri cerrahisi

Burun-sinüs ameliyatları

Septoplasti

Septorinoplasti

Rinoplasti

Endoskopik sinüs cerrahisi

Endoskopik dakriyosistorinostomi

Endoskopik optik sinir dekompresyonu

Endoskopik BOS fistülü onarımı

Burun ve sinüs tümörleri cerrahisi

Baş-boyun kanser ameliyatları

Larinjektomi

Glosektomi

Komando

Maksillektomi

Parotidektomi

Tiroidektomi (Minimal invaziv)

Submandibuler gland eksizyonu

Boyun diseksiyonu

Kafa kaidesi cerrahisi

Çocuk KBB ameliyatları

Tonsillektomi (bademcik)

Adenoidektomi

Koanal atrezi açılması

Dış kulak yolu stenozu açılması

Auriküloplasti

Subglottik ve trakeal stenoz cerrahisi

Horlama cerrahisi

Ses cerrahisi

Maksillofasyal travma cerrahisi

Ameliyata gelirken...

Hastaların en az 6 saattir ağızdan bir şey almamış olması, üzerlerinde yüzük, küpe, kolye, künye gibi metal bir şeyin bulunmaması ve bayan hastaların makyajsız ve ojesiz olmaları gereklidir. Burun ameliyatı olacak erkek hastaların bıyıksız olmasında fayda vardır.